Om vår skolverksamhet i
Helsingborg

Med montessoripedagogikens fredstanke, att allt börjar med barnen, arbetar vi för att ge barnen den allra bästa undervisningen med mycket kunskap, glädje och kreativitet. Barn kan så mycket mer än vad vi vuxna ibland tror. Vår uppgift är att locka alla barn och elever till en lust att lära för livet. Vi gör detta med Maria Montessoris tanke ”Hjälp mig hjälpa mig själv”.

Det är viktigt för oss att vår undervisning vilar på de nationella styrdokumenten, beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund. Vi arbetar med att ständigt utveckla och utvecklas för att möta barnen och elevernas unika behov.

en tecknad hand