Vår verksamhet

Montemini Hbg’s Montessoriskola är en fristående förskola och skola som ingår i Montessori Sverige, med ca 100 barn och elever. Montemini är belägen i Maria Park, en stor, vacker park 5 km från Helsingborgs centrum.

Monteminis ledord är Kunskap, Glädje och Kreativitet som tillsammans med Montessoripedagogiken ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord går som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, från förskolan till åk 6 och i fritidshemmet.

Monteminis vision är att alla barn och elever på Montemini ska få växa, utvecklas och nå framgång.

en tecknad hand