Helsingsborgs Montessoriskola

På Helsingborgs Montessoriskola sätter vi alltid eleven i centrum. Undervisningen ska ske på elevens nivå. Vi arbetar i åldersintegrerade klasser med hög personaltäthet. Digitalisering är en självklarhet för oss i lärandet.

På mellanstadiet har vi 1-till-1 ChromeBooks, och vi är i uppstarten av att nyttja våra SmartBoards för interaktivt, digitalt lärande. Vi använder Google Classroom som verktyg för våra uppgifter och för att hålla våra faktaböcker uppdaterade är många i digital form.
Vi har utökade timmar i musik och bild för att de estetiska uttrycken ska förstärka övrig inlärning och skapa glädje.

På lågstadiet använder vi flitigt vårt montessorimaterial för att konkretisera lärandet. Vi har också tillgång till Ipads och datorer. Även på lågstadiet är de estetiska ämnena utökade för att förstärka inlärningen och att skapa kunskap, glädje och kreativitet.

Ni når rektor på mejl: rektor@montemini.se