Skolan

I skolan går elever från förskoleklass t.o.m åk 6. Klasserna är åldersintegrerade och detta läsår har vi indelningen F-1, åk 2-3 samt åk 4-6. Skolan har också ett fritidshem.

Ni når rektor på mejl: rektor@montemini.se