Om Montessori

Vad är tanken bakom Montessori?

Målet med en Montessoriskola är att grundlägga egenvärde och självtillit hos barnen, samt att hjälpa varje barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Montessoripedagogiken kännetecknas av:

 • Arbetsglädje/samarbete
 • Varje barn arbetar på sin nivå
 • Kreativitet
 • En genomtänkt verksamhet
 • Frihet under eget ansvar – frihet att välja arbete och möjlighet att arbeta i sin egen takt
 • Hjälp till självhjälp – en väg till självständighet
 • Hänsynstagande
 • Rätt stimulans i rätt tid
 • Konkreta Montessori-material, vi arbetar från det konkreta till det abstrakta
 • Allsidig träning / meningsfulla sysslor
 • Åldersblandad undervisning

Arbetet i en montessoriförskola lägger grunderna till det arbete man sedan har i Montessorigrundskolan. Barn som gått på Montemini har därför förtur till Hbg´s Montessoriskola.

Bild på Maria Montessori

Maria Montessori 1870 – 1952
Mer info hittar du under ”pedagogik” på
www.montessoriforbundet.se