Klagomålshantering

Rutiner för klagomål i skola förskola och fritidshem

Om du som förälder eller elev har klagomål som rör;

  • Skolämne eller den pedagogiska verksamheten ska Du vända dig till den lärare/pedagog det berör.
  • Frågor som har med klassen/barngruppen att göra, eller övergripande frågor kring klassen/barngruppen, ska Du vända dig till klassläraren/gruppansvarig.
  • Frågor som berör trivsel i skolan ska Du vända dig till klasslärare, som vid behov tar ärendet vidare till likabehandlingsrådet.

Frågor som inte kan behandlas av ovanstående skickar vederbörande lärare vidare till rektor.

I alla övriga frågor, eller om Du inte får gehör på Dina klagomål hos övriga, ska Du vända dig till VD, som agerar för huvudmannen, per e-mail till asa@montemini.se.

Om du fortfarande inte är nöjd med de åtgärder som eventuellt är gjorda kan du vända dig till skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/