Fritidshemmet

Välkommen till vår fritidsverksamhet för elever förskoleklass – åk 6. Här hittar vi varje dag på aktiviteter, både före och efter skolan. Eleverna får skapa, lära och leka tillsammans.

Fritidshem tel. 070-3885085