Förskolan

Montemini förskola i Helsingborg har tre avdelningar.
Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och låter även de estetiska uttrycken ta stor plats. Hos oss är anknytning och trygghet väldigt viktigt. Förskolans ledord är ”Följ barnet” där vi arbetar utifrån en anpassad miljö och med en tilltron till barnets unika och egna förmåga.

På vår förskola arbetar förskollärare, montessoripedagoger, småbarnspedagoger och barnskötare.
Montessoripedagogiken är vår metod men vi följer självklart Lpfö.

Ni når biträdande rektor med ansvar för förskolan: Agneta Eldh tel. 073-810 50 85