Helsingborg förskola

Montemini förskola i Helsingborg har två avdelningar med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-5 år. På vår förskola är anknytning och trygghet i centrum. Vårt ledord är ”Följ barnet”. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och låter även de estetiska uttrycken ta stor plats.

På vår förskola arbetar förskollärare, montessoripedagoger, småbarnspedagoger och barnskötare.
Montessoripedagogiken är vår metod men vi följer självklart Lpfö.
Vi arbetar för att nå en giftfri förskola och har även påbörjat arbetet med Grönt Flagg.

Åsa Andersson når ni på mejl: asa@montemini.se