Helsingborg förskola

Montemini förskola i Helsingborg har två avdelningar med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-4 år och en avdelning med barn 5 år. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och låter även de estetiska uttrycken ta stor plats. Hos oss är anknytning och trygghet väldigt viktigt. Förskolans ledord är ”Följ barnet” där vi arbetar utifrån en anpassad miljö och med en tilltron till barnets unika och egna förmåga.

På vår förskola arbetar förskollärare, montessoripedagoger, småbarnspedagoger och barnskötare.
Montessoripedagogiken är vår metod men vi följer självklart Lpfö.
Vi arbetar för att nå en giftfri förskola och har även påbörjat arbetet med Grönt Flagg.

Ni når rektor på mejl: rektor@montemini.se