Verksamheten

All verksamhet 1-12 år, är samlad under ett och samma tak. Lokalerna är rymliga och ljusa.

Här får barnen plats att arbeta enskilt eller i grupp, vid borden eller på golvet.

Undervisningen år åldersblandad hela vägen upp till åk 6.

Övergången från småbarnsavdelningen till förskolan och sedan vidare till skolan underlättas, genom att man känner sig hemma i lokalerna och känner igen sina blivande klasskamrater. Man har också möjlighet att “hälsa på” i sin gamla grupp.

Givetvis är det en stor fördel att ha detta samarbete mellan de olika avdelningarna.

En annan fördel är att all personal får en helhetskänsla och känner ett ansvar för alla barn,även de som inte tillhör den egna gruppen.

Ansvariga lärare har lärarlegitimation samt Montessoriutbildning för den ålder de undervisar i. Rektor är utbildad gymnasielärare och har varit skolledare i många år.

Både förskola och skola är utrustat efter Montessoripedagogikens grunder och vårt mål är en renodlad Montessori-verksamhet. Vi arbetar givetvis efter Nya läroplanen / kursplanemålen samt deltar i de Nationella proven.

Fem år i rad har vi fått högsta resultat av alla skolor i Hbg i kommunens utvärdering med föräldrar och barn.  Vi är också en av bara 8 skolor i hela Skåne, där eleverna fått godkänt i alla ämnen på de Nationella proven. Vår fritidsavdelning fick dessutom högsta betyg i Hbg 2013.

 

file://localhost/Users/annwinstrom/Desktop/Artikel

 

 

 

Comments are closed.