Utemiljö

Skolan är belägen i ett naturskönt område, som vi givetvis utnyttjar i vårt arbete. Lokalerna är omgivna av stora grönytor, skog och fotbollsplan som vi använder flitigt. Barnen leker helst i skogen eller på fotbollsplanen men också på den lilla asfalterade ytan vi har utanför dörren. Här kan man spela bandy, hoppa rep etc.

Alla barn 3 – 12 år har gemensam lekyta, vilket i sin tur gör att barnen lär känna varandra tidigt och en stor samhörighetskänsla uppstår. De små barnen 1 – 3 år har en egen inhägnad yta, där de kan leka.

 

 

Comments are closed.