Skolan

På Hbg´s Montessoriskola har vi ett lågstadium och ett mellanstadium.

Barnen arbetar åldersblandat och lektioner ges i smågrupper med mycket konkreta materialer, speciellt i de lägre åldrarna. Därefter arbetar eleverna vidare individuellt eller i grupp. Vi arbetar efter Kursplanemålen och Läroplanen, men med Montessoripedagogiken som grund.

Utomhus kan de spela fotboll, bandy, leka i “skogen”, bygga kojor, gunga, hänga i räckena mm. På eftermiddagen går vi in igen för att fortsätta arbeta, och då gärna med bild, musik, slöjd och gymnastik.

Lärarna på skolan är legitimerade samt har Montessoriutbildning för den årskurs de arbetar med.  Vi har full behörighet i samtliga ämnen.

Vi som arbetar på skolan är:

Charlotta, Martina (mammaledig), Kia och Olle

Comments are closed.