Kontakt

Intresse / Köanmälan skickas per mail till Åsa Andersson (VD/rektor/förskolechef).

Rektor: asa@montemini.se

Bitr förskolechef Malin Döhmers malin@montemini.se

Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg

0705-135081

asa@montemini.se