Kontakt

Intresse / Köanmälan skickas per mail till Åsa Andersson VD/rektor.

Rektor: Åsa Andersson: asa@montemini.se

 

Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg