Kontakt

Intresse / Köanmälan skickas per mail till Åsa Andersson (VD/rektor/förskolechef).

Rektor: Åsa Andersson: asa@montemini.se

Bitr. rektor: Jida Mazhar jida@montemini.se

Bitr förskolechef: Malin Döhmers malin@montemini.se

Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg