Förskolan

“Montemini” är vår förskola för barn mellan 3 – 6 år. Här, liksom på småbarnsavdelningen, har vi en lugn och attraktiv miljö med många intressanta och utvecklande material. Här kan barnen utforska, experimentera och lära sig i en trygg miljö.

Aktiviteterna som man ser i klassrummet är:

Praktiska :  här kan de baka, skära, riva, tvätta, diska, stryka, putsa silver, putsa skor etc

Bild, musik och rörelse : barnen målar på staffli, de ritar, limmar, arbetar med lera, sjunger, dansar, lyssnar till klassisk musik, rör oss till musik etc. Barnen syr, spikar, skruvar, bygger med nabbipärlor och mycket annat.

Sensoriska :  våra sensoriska material tränar alla våra fem sinnen, samt lär dem begrepp som tjock/smal, lång/kort

Språk :  här ljudas det, skrivs på griffeltavlor, byggs med alfabetslådan, barnen läser, skriver, rimmar och berättar

Matematik : här lär de sig att räkna med konkreta materialer, de ramsräknar, arbetar med guldpärlorna, räknar med frimärksspelet, adderar på kulramen etc.

Kultur : här arbetar vi med flaggorna, land-och vattenformer, pratar om andra länder, lär oss om djur och natur, går på naturpromenader, arbetar med teknik, lär oss om kompositörer/konstnärer från förr och mycket mer.

Personalen på förskolan är antingen utbildade Montessoriförskollärare eller barnskötare.

 

 

Comments are closed.