Detta har hänt under sommaren

Under sommaren 2018 har vi rustat upp all interiör på skolan. Vi byter också ut och utökar de digitala verktygen med Chromebooks för de äldre och iPads för de yngre. Klassrummen förses med SmartBoards för att kunna visualisera undervisningen på ett enkelt sätt. Digitaliseringen är ett steg för oss att ta vår pedagogik till 2020.

Kommunikationen med våra föräldrar har under våren moderniserats med hjälp av Schoolsoft på skolan och Presto DayCare på förskolan. Det underlättar en aktiv kommunikation och dokumentation för oss pedagoger. Det ger också en större transparens i vår verksamhet.

Vi har utökat vårt elevhälsoteam med skolpsykolog Yvonne Tapper Bergendal.