Detta har hänt under sommaren

Under sommaren 2018 har vi rustat upp all interiör på skolan. Vi byter också ut och utökar de digitala verktygen med Chromebooks för de äldre och iPads för de yngre. Klassrummen förses med SmartBoards för att kunna visualisera undervisningen på ett enkelt sätt. Digitaliseringen är...