Välkommen

H I S T O R I A

Montemini Montessoriförskola startade 1984 som en privat deltidsförskola på Fredriksdal i Helsingborg.

Två år senare, 1986, flyttade förskolan till Maria Park. Samtidigt startade vi Helsingborgs Montessoriskola, först som ideel föräldraförening, därefter i privat regi, fortfarande med Ann Winström som rektor.

Vi har nu i 30 år kunnat erbjuda renodlad Montessoripedagogik till barn i åldrarna 3 – 12 år.

1995 startade vi vår småbarnsavdelning med Montessoripedagogik för barn 1 – 3 år.

All verksamhet 1 – 12 år drivs idag i privat regi av Ann Winström.            

                                                                                                

Comments are closed.