Skola Helsingborg

Förskola

Montemini Förskola
Montemini förskola i Helsingborg har en avdelning med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-5 år. På vår förskola är anknytning och trygghet i centrum. Vårt ledord är ”Följ barnet”. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och låter även de estetiska uttrycken ta stor plats.
LÄS MER

Skola

Helsingborgs Montessoriskola
På Helsingborgs Montessoriskola sätter vi alltid eleven i centrum. Undervisningen ska ske på elevens nivå. Vi arbetar i åldersintegrerade klasser med hög personaltäthet. Digitalisering är en självklarhet för oss i lärandet.
LÄS MER

Fritidshem

Helsingborgs Montessoriskola
Helsingborgs Montessoriskola arbetar för att fritidshemmet ska bli en förlängning av undervisningen i skolan. Vi fokuserar mycket på det sociala samspelet. På fritidshemmet finns under veckorna möjlighet att välja på olika aktiviteter, exempelvis musik, idrott, slöjd eller läxhjälp.
LÄS MER

    Undrar ni över något?

    Använd kontaktformuläret nedan!

    Ring upp mig